Aksaray Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Misyon Vizyon

Misyon

Üniversitemizi  ülke  içinde  ve  dışında  temsil  etmek,  farklı  hareketlilik  programları,  ikili anlaşmalar,  etkinlikler  ile,  öğrencilerin,  öğretim  üyelerinin  ve  idari  personelin uluslararalılaşması ve seçkin yabancı akademisyen ve araştırmacıları üniversitemize çekmek, çok kültürlü bir kampüs hayatı oluşturmak, uluslararası akademik aktiviteleri ve hareketliliği arttırmak ve üniversitenin ulusal ve uluslararası saygınlığını arttırmaktır.

Vizyon

Uluslararasılaşma stratejisi bağlamında yükseköğretim kalitesinde üstün bir başarıya ulaşmak ve Aksaray Üniversitesi’nin uluslararası alanda tanınır, sürdürülebilir ve kaliteli işbirlikleri ile hem bulunduğu uluslararası coğrafyaya hizmet veren hem de uluslararasılaşan bir üniversite olmasıdır.